Kas yra OIKOS?

Οίκος (tariama íkos) senąja graikų kalba reiškia „namus“ ir „šeimą“ – šios dvi sąvokos kažkada buvo neatsiejamos. Retas kuris susimąstome, kad tokie populiarūs ir kasdien vartojami terminai, kaip ekologija bei ekonomija, yra kilę būtent iš šio graikiško žodžio.

Ekologija – tai οίκος (tar. íkos) „namas“ ir λόγος (tar. lógos) „mokslas“, o ekonomija – tai οίκος (tar. íkos) „namas“ ir νόμος (tar. nómos) „dėsniai“. Abiejų terminų angliškame variante pirma raidė rašoma „e“, nes ji tariama kaip „i“, kas atitinka graikišką tarimą. Tuo tarpu mes tariame taip, kaip anglų kalboje šie žodžiai yra rašomi, bet ne tariami, todėl graikiškas „íkos“ lietuvių kalboje virto tarptautiniu „eko“.

Reclaimed Wood Furniture from CreteReclaimed Wood Furniture from Crete


 
Nuotraukose: mūsų atostogų Kreta, į kurią visada norisi sugrįžti!